#158 Stopercentný Quick-Step nočnou morou klasikárov waveform
0:00 1:15:54