#121 TOUR ŠPECIÁL: 21. etapa - Kristoffov víťazný šprint pri Thomasovej korunovácii waveform
0:00 10:37