Audinovinky 40 - Převánoční novinková nadílka waveform
0:00 33:25