Audinovinky 21 - exotický speciál waveform
0:00 54:24