Audinovinky 19 - V televizi a posilovně waveform
0:00 28:33