Audinovinky 18 - Detektivní speciál waveform
0:00 42:25